Stakeholder

Natasja Diender

 • Collection (26)

  Circollab praktijkpartners

  Public
  Read more about
 • Public

  Lectoraat Civic Interaction Design - Martijn de Waal

  ‘Burgers erbij betrekken is een kans en uitdaging ineen’

  Read more about
 • Public

  Interview professor Marta Male-Alemany

  "Let's take concrete steps together"

  Read more about
 • Public

  Lectoraat Architectuur & Circulair Denken - Peter van Assche

  ‘Het begint met vreugde aan het experiment’

  Read more about
 • Public

  Festival Losmaakbaarheid - CIRCOLLAB bijeenkomst 13/4/23 - uitgebreid verslag

  Read more about
 • Collection (18)

  Nieuws CIRCOLLAB

  Public
  Read more about
 • Public

  Onderzoeksgroep Circulair Bouwen - Ed Melet

  ‘We moeten op zoek naar de vraag achter de vraag’

  Read more about
 • Public

  ‘De circulaire economie begint met losmaakbaarheid’

  CIRCOLLAB-bijeenkomst op 13 april 2023

  Read more about
 • Public

  Lectoraat Urban Economic Innovation - Willem van Winden

  ‘Duurzaam moet goedkoop worden’

  Read more about
 • Collection (13)

  CIRCOLLAB Lectoraten

  Public
  Read more about
 • Public

  Lectoraat Citylogistiek - Walther Ploos van Amstel

  ‘Laten we de stap zetten naar baanbrekende, goed werkende oplossingen’

  Read more about
 • Public

  Lectoraat Fashion Research & Technology - Troy Nachtigall

  ‘CIRCOLLAB is eerste stap op weg naar circulaire kleding’

  Read more about
 • Public

  Lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken - Stan Majoor

  ‘Laten we uitdagingen met elkaar delen’

  Read more about
 • Public

  Lectoraat Psychologie voor een duurzame stad - Reint Jan Renes

  ‘Weggooien, het nieuwe roken?‘

  Read more about
 • Public

  Lectoraat Netwerken in een circulaire economie - Liesbeth Rijsdijk

  ‘CIRCOLLAB biedt kansen voor mooie cross-overs'

  Read more about
 • Public

  Lectoraat Circulair Ontwerpen en Ondernemen - Inge Oskam

  ‘We brengen de ontwikkeling naar een circulaire economie in een…

  Read more about
 • Public

  Lectoraat Bouwtransformatie - Frank Suurenbroek

  ‘We kunnen nu verschil maken voor de toekomst'

  Read more about
 • Public

  Lectoraat Urban Innovation - Evert-Jan Velzing

  ‘Met praktische ervaring brengen we veranderingen teweeg’

  Read more about
 • Public

  Circollab update: april 2023

  Download de Circollab update april 2023 hieronder bij documenten.  

  Read more about
 • Public

  Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek

  ‘Milieuwetgeving moet eenduidiger'

  Read more about
 • Public

  Gemeente Haarlem

  ‘Nederland moet koploper blijven in handel en industrie‘

  Read more about
 • Public

  CIRCOLLAB SPRONG-groep

  Versnellen van de circulaire transitie door praktijkonderzoek

  Read more about
 • Public

  FME Regio Noord-West

  ‘Het CIRCOLLAB-programma werpt nu al zijn vruchten af’

  Read more about
 • Public

  Het Groene Brein

  ‘We willen textiel hoger in de waardeketen brengen’

  Read more about
 • Public

  TKI Bouw & Techniek

  ‘Circulaire oplossingen verdienen zich op termijn terug’

  Read more about
 • Public

  C-Bèta

  ‘Elk bedrijf, hoe klein ook, kan verschil maken’

  Read more about
 • Public

  C-Creators

  ‘Elke ketenpartner moet kiezen voor circulair’

  Read more about
 • Public

  Gemeenten Purmerend en Edam-Volendam

  ‘Hout is circulairder dan beton’

  Read more about
 • Public

  Gemeente Amsterdam

  ‘Amsterdam is in 2050 een circulaire stad’

  Read more about
 • Public

  Kenniscentrum House of Skills Metropoolregio Amsterdam

  ‘De circulaire economie vraagt om nieuwe vaardigheden’

  Read more about
 • Public

  Impact Hub Amsterdam

  ‘Je kunt als bedrijf moeilijk in je eentje circulair zitten zijn’

  Read more about
 • Public

  Gemeente Lelystad

  ‘We moeten sturen op meer dan kosten alleen’

  Read more about
 • Public

  Metropoolregio Amsterdam

  ‘Schaal doet er toe’

  Read more about
 • Public

  NEMO

  ‘Circulair denken moet mainstream worden’

  Read more about
 • Public

  Provincie Noord-Holland

  ‘Samen werken we efficiënter’

  Read more about
 • Public

  MBO College Almere – ROC Flevoland

  ‘Mbo en Hbo moeten meer samen optrekken’

  Read more about
 • Public

  Provincie Flevoland

  ‘Circulaire samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en…

  Read more about
 • Public

  Modint

  ‘Wat hier gebeurt, moet elders ook gebeuren’

  Read more about
 • Public

  Gemeente Almere

  ‘We kunnen circulariteit naar een hoger plan trekken’

  Read more about
 • Public

  3 D Makers Zone (3DMZ)

  ‘Er is veel laaghangend fruit, klaar om te plukken’

  Read more about
 • Public

  Pakhuis de Zwijger

  ‘De circulaire economie begint bij jezelf’

  Read more about
 • Public

  Horizon

  ‘Ondernemers willen duidelijke stappenplannen’

  Read more about
 • Collection (3)

  CIRCOLLAB praktijkpartners en praktijkonderzoekers

  Public
  Read more about
 • Public

  Amsterdam Institute voor Advanced Metropolitan Solutions

  ‘We hebben veel meer circulair opgeleide vakmensen nodig’

  Read more about
 • Collection (3)

  Waardeketen Consumptiegoederen

  Public
  Read more about
 • Collection (5)

  Circulair samenwerken

  Public
  Read more about
 • Collection (2)

  Waardeketen gebouwde omgeving

  Public
  Read more about
 • Collection (10)

  CIRCOLLAB

  Public
  Read more about