Collection (3)

CIRCOLLAB praktijkpartners en praktijkonderzoekers

CIRCOLLAB is een programma gericht op het ontwikkelen van een infrastructuur voor kennisontwikkeling en verbinding, met als doel de circulaire transitie te versnellen. De 33 praktijkpartners en 12 onderzoeksgroepen richten zich alle op thema's die direct of indirect bijdragen aan die versnelling, vanuit een economisch, technisch, creatief of sociaal domein. Wie zijn deze praktijkpartners en onderzoeksgroepen? We stellen ze hier aan jullie voor!

More information

Image credits

Icon image: circollab_consortiumfiguur_update-dec-21.jpg

Sort on: