Article

Mayor's Manual Podcast: Digital Human Rights - Masterplan voor de Digitale Leefomgeving

Wat moet er in het handboek van burgemeesters staan om steden toekomstbestendig te maken? De redactie van de Mayor's Manual podcast nodigt gasten vanuit de hele wereld uit om dat te onderzoeken.

In deze aflevering spreken we Karien Sondervan en Daan van Hooff en onderzoeken we digitale rechten van stadsbewoners vanuit twee perspectieven - digitale zelfredzaamheid en een veilige digitale leef- én leeromgeving voor scholieren. Karien is directeur van Cybersoek, een plek waar stadsbewoners gratis en onder begeleiding van professionals kunnen werken aan hun digitale vaardigheden. Daan is adjunct directeur van het Iedersland College, een school met kleine klassen, begeleiding op maat en extra aandacht voor de digitale omgeving. Wat is volgens onze gasten de huidige staat van digitale rechten, welke adviezen voor de toekomst van de digitale stad komen er voort uit de praktijk van Cybersoek en het Iedersland College?

De aflevering is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify.

Image credits

Header image: blue banner.jpg

Icon image: Mayor's Manual