Article

Transitieversneller voor de Metropool Amsterdam

Samen investeren in de metropool van morgen

Het document vormt een inspiratiedocument: een document waarmee richting is geven aan de
investeringsagenda van de Metropool Amsterdam. In de afgelopen maanden bespraken de Amsterdam
Economic Board en de Metropoolregio Amsterdam met veel partijen welke investeringen nodig zijn
om de belangrijkste transities in de Metropool Amsterdam te versnellen.

Dit inspiratiedocument is opgesteld op verzoek van Emiel Reiding, secretaris-directeur Metropoolregio
Amsterdam en Nina Tellegen, algemeen directeur Amsterdam Economic Board. Het is tot stand
gekomen na gesprekken met en input van de leden van de Amsterdam Economic Board en hun
ondersteuners, de Adviesgroep Investeringsagenda, de directeuren en bestuurders in de platforms van
de Metropoolregio Amsterdam en sleutelfiguren van kennisinstellingen, bedrijven en overheden rondom de opgenomen investeringsthema's. Daarnaast heeft een brede groep ambtenaren en medewerkers van de Amsterdam Economic Board essentiële input geleverd.

Media

Documents