Collection (3)

Lokaal Geld

In opdracht van het Energie Lab Zuidoost is door de studenten van de bachelor Sociologie van de Vrije Universiteit Amsterdam een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de werking van een lokaal initiatief (Lokaal Geld) in Amsterdam Zuidoost. Er is onderzocht op welke manier Lokaal Geld inclusief kan zijn voor de bewoners in Amsterdam Zuidoost. Dit is relevant voor het Energie Lab, omdat deze inzichten kunnen helpen bij het bepalen op welke wijze lokale initiatieven een rol kunnen spelen bij de uitvoering van de sociale energietransitie in het stadsdeel en welke initiatieven zich daarvoor lenen.

More information

Image credits

Header image: IMG_7407.JPG

Icon image: lokaal geld 2.png

Sort on: