Article

MRA Monitor

Hoe verplaatsen inwoners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zich en hoe bereikbaar zijn de voorzieningen in de regio? Hoe is het energieverbruik in de MRA, hoe veerkrachtig is de regionale economie? Hoe evenredig zijn welvaart en welzijn verdeeld en hoe staat het met de leefbaarheid op lokaal niveau? In opdracht van de MRA is een monitor ontwikkeld die de staat van de regio in kaart brengt.

De monitor is door de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam gerealiseerd en zal regelmatig worden geactualiseerd. De MRA Agenda, de inhoudelijke basis van de samenwerking in de regio, is het vertrekpunt van het onderzoek.

Bezoek de monitor hier

Additional info

Image credits

Header image: Amsterdam Canva.png