Article

Communicatie-onderzoek genderinclusieve communicatie

Het Actieplan 2021-2023: naar een inclusief communicatiedomein staat geschreven dat zowel de organisatie als de externe communicatie inclusiever moet worden. Om verbeterplannen te maken, moet eerst worden onderzocht hoe inclusief de communicatie op dit moment is en wat er beter kan. Dit onderzoek richt zich op non-binaire mensen, een deelgroep binnen de lhbtiq+-gemeenschap.

Behandelend ambtenaar: Lisette Tilma.

Image credits

Header image: Genderinclusieve communicatie

Icon image: Genderinclusieve communicatie

Media

Documents