Article

Volledige publicatie: Stedelijke en Regionale Onderzoeksecologie

Over de lokale interactie tussen wetenschap en overheid, onderzoeken uitvoering, theorie en praktijk, in tijden van versnellende en stapelende mondiale crises.

Deze publicatie richt zich op het belang, de mogelijkheden en de hindernissen van de formele samenwerking tussen lokale en regionale overheden en kennisinstellingen anno 2022. De doorlopende samenwerking tussen overheid, wetenschap en onderwijs is een belangrijke humuslaag voor creatieve en commerciële ontwikkelingen in regio en stad. Deze publicatie wil vooral een denkkader aanbieden van waaruit de formele samenwerking tussen wetenschap en overheid lokaal een rol van betekenis heeft in het vormgeven van de toekomst van stad en regio.

Auteur: Prof.dr. Caroline Nevejan

In samenwerking met:
Prof. dr. Christian Fernando Iaione (Reggio Emilia & University of Rome), Prof. dr. Panagiotis Bamidis (Aristotle University, Thessaloniki), Thomas Jacob (International Office, Gemeente Hamburg). Anne-Sophie Hollstein (Economische zaken, Gemeente Parijs). Jean-Charles Lardic (Directeur van Foresight, Marseille).

Colofon
Amsterdam, mei 2022
Redactie: Ida de Freitas, Thijs van Schijndel, Zahraa Attar, Eva Baaren,
Carrie Leermakers, Naciye Karaalioğlu
Vormgeving: Artgrafica, Zeeman + Beemster, Office CC
Uitgever: Chief Science Office, City of Amsterdam
Creative Commons: Non-commercial, Attribution, Share-alike
ISBN/EAN: 978-90-819839-9-0


Citatie: Nevejan C., Iaione C.F., Bamidis P., Jacob T., Hollstein A., Lardic J., 2022.
Stedelijke en Regionale Onderzoeksecologie: over de lokale interactie tussen wetenschap
en overheid, onderzoek en uitvoering, theorie en praktijk in tijden van versnellende en
stapelende mondiale crises. Chief Science Office, gemeente Amsterdam.

Media

Documents