Article

D6.2.2: Participatieplan Oostelijke Eilanden

In Nederland wordt de laatste jaren steeds meer belang gehecht aan participatie van bewoners en andere stakeholders bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Met de invoering van de nationale Omgevingswet (nu gepland voor 2022) zal participatie zelfs een centrale positie innemen in de ontwikkeling van beleid met ruimtelijke consequenties. In de context van RESILIO is verder relevant dat de nationale Woningwet vereist dat huurders van sociale woningen toestemming moeten geven voor renovaties als deze leiden tot een verhoging van de huur. Als het 10 of meer woningen in hetzelfde gebouw betreft, moet 70% van de huurders akkoord gaan. Op het Amsterdamse gemeentelijke niveau vereist het Plaberum 2017 dat bij het plannen van nieuwe ontwikkelingen de participatie van burgers en ondernemers zo vroeg mogelijk wordt gestart. Als gevolg daarvan kunnen over participatie eisen worden opgenomen in aanbestedingsspecificaties.

Media

Documents