Article

Onderzoek corporate communicatiemiddelen

Samenvatting

De corporate communicatiemiddelen sluiten voldoende aan op de wensen en behoeften van een grote groep Amsterdammers. Favoriet zijn de website, de huis-aan-huis krant en de digitale nieuwsbrief. De website vinden zij wat betreft taal begrijpelijk, maar informatie is vaak moeilijk te vinden. Op de app, die in ontwikkeling is, wordt enthousiast gereageerd. Ook op de online omgeving Mijn Amsterdam reageren respondenten vooral positief. Als men kanalen mist, dan worden onder meer lokale bijeenkomsten en persoonlijk contact genoemd. Het type informatie dat respondenten missen is vooral wijkgerichte informatie, informatie over (weg)werkzaamheden en over afval.

Dit blijkt uit een kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder 1.179 Amsterdammers en 1.448 ondernemers in Amsterdam. Het onderzoek is maart en in mei van 2022 uitgevoerd om te kijken of de corporate communicatiemiddelenmix nog volstaat, om feedback te krijgen op de content van de website en om op te halen welke wensen er zijn voor Mijn Amsterdam en de app, die in ontwikkeling is.

Uitkomsten

 • De huidige middelenmix volstaat. Vooral de website (amsterdam.nl), huis-aan-huis krant en digitale nieuwsbrief worden gezien. Sociale media worden minder gebruikt.
 • Amsterdammers zijn vooral geïnteresseerd in nieuws en praktische informatie. De website is het favoriete middel hiervoor. Bewoners hebben daarnaast behoefte aan informatie over de geschiedenis van de stad. Ondernemers willen ook graag informatie over belastingen. De behoefte aan informatie over (weg)werkzaamheden komt opvallend vaak naar voren in het onderzoek.
 • De website (amsterdam.nl) kan veel compacter en de zoekfunctie moet beter. De meeste respondenten vinden het taalgebruik begrijpelijk.
 • De Amsterdam App, die nog in ontwikkeling is, lijkt aan te sluiten bij de behoefte. Driekwart van de respondenten zou deze app gebruiken, bijvoorbeeld voor informatie over de eigen buurt en om praktische zaken te regelen.
 • De online omgeving Mijn Amsterdam, waar men zaken online kan regelen, is onbekend maar niet onbemind. Driekwart van de bewoners en de helft van de ondernemers vindt Mijn Amsterdam een goede toevoeging op de andere communicatiemiddelen.
 • Respondenten geven aan dat de beveiliging van gegevens heel belangrijk is bij het regelen van praktische zaken online of via de app.

Aanbevelingen

 • Definieer doel en kaders van de website binnen de middelenmix en verrijk deze mix.
 • Mijn Amsterdam kan een grotere rol spelen in de middelenmix. Het regelen van persoonlijke, praktische zaken kan hier ondergebracht worden. Zo wordt het voor de Amsterdammer duidelijker waar hij voor wat moet zijn.
 • Er is behoefte aan snelle, directe en interactieve communicatie met de gemeente. Het advies is dan ook de Amsterdam App verder te ontwikkelen.
 • Het is raadzaam om opnieuw naar de redactieformule van de sociale media te kijken, als de gemeente het web, Mijn Amsterdam en de app stevig gaat inzetten.

Achtergrond

We beschikken over uiteenlopende data die ons informatie geven over gebruik, maar we wilden diepgaander onderzoek om te achterhalen waar de Amsterdammer precies behoefte aan heeft. Intussen volgen we ook de trends en ontwikkelingen in het communicatiedomein en innoveren we waar dat kan. Op dit moment werkt de gemeente aan een Amsterdam app. Om een app te kunnen maken die voldoet aan de behoefte, wilden we achterhalen welke wensen en voorkeuren Amsterdammers hebben. Daarnaast bestaat de functie ‘Mijn Amsterdam’ binnen de website. We wilden graag weten of deze functie in een behoefte voorziet.

Onderzoeksvragen

 1. Inzicht in de mate waarin de corporate kanalen aansluiten op de wensen van de Amsterdammer. Mist de Amsterdammer één of meer kanalen?
 2. Inzicht in de mate waarin de inhoud van de corporate kanalen aansluit op de wensen van de Amsterdammer. Mist de Amsterdammer bepaalde type inhoud?
 3. Input genereren voor een contentstrategie die de content van de website beter laat aansluiten bij de behoeften van de huidige bezoekers en potentiële bezoekers.
 4. Vaststellen of de inzet van een Amsterdam App aansluit op de behoefte van de Amsterdammer en ophalen wensen en voorkeuren.
 5. Vaststellen of de inzet van Mijn Amsterdam aansluit op de behoefte van de Amsterdammer en ophalen van wensen en voorkeuren.

Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief onderzoek gevolgd door een kwalitatief deel waarin verder gevraagd is naar de verwachtingen en wensen van Amsterdammers en ondernemers in Amsterdam.

Opzet van het onderzoek

Het online panel van OIS is ingezet voor een kwantitatief onderzoek onder Amsterdammers in de leeftijd 18 jaar en ouder. Steekproefgrootte: 2.000, respons 1.179. Een bestand van de kamer van koophandel is ingezet voor kwantitatief onderzoek onder ondernemers met een bedrijf in Amsterdam. Steeproefgrootte: 10.000, respons 1.448. Ten opzichte van de populatie zijn de respondenten relatief vaker hoogopgeleiden van 50 jaar en ouder, zonder migratie achtergrond. Dit pleit voor aanvullend onderzoek onder Amsterdammers met een migratieachtergrond, ‘jongere’ Amsterdammers tot 35 of 49 jaar, en praktisch opgeleide Amsterdammers.

Voor het kwalitatief onderzoek zijn respondenten uit het kwantitatief onderzoek uitgenodigd. In vier focusgroepen zijn zeventien Amsterdammers en ondernemers in gesprek gegaan over de onderzoeksvragen. Hierbij is bij bewoners gesegmenteerd naar leeftijd (jonger dan 49 en ouder dan 49). Bij ondernemers is onderscheid gemaakt tussen ZZP’ers en ondernemers met personeel.

Opdrachtgevers
Sebas van der Sangen (teammanager concernmedia/ hoofdredacteur).
Bart Veilbrief (teammanager programma online)

Onderzoeker
Marktonderzoeksbureau MWM2

Meer weten?

De rapportages van de onderzoeken bevatten nog veel meer informatie over het onderzoek. Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op met de adviseur onderzoek bij de directie Communicatie, Lisette Tilma: E. l.tilma@amsterdam.nl. T. 06 102 50 176.

 

Image credits

Icon image: Foto: Edwin van Eis, fotobank gemeente Amsterdam