Article

Start een Zoöp! Voor meer biodiversiteit

Vanuit het project T-Factor onderzoeken we op Amsterdam Science Park het tijdelijke gebruik van stedelijk ontwikkelingsgebied. Waag heeft daarbij een speciaal oog voor ecologie, en niet-menselijke entiteiten als planten en dieren. Is de Zoöp een manier om ecologie in te bedden in stedelijke ontwikkeling? Hierover praten we met Klaas Kuitenbrouwer, onderzoeker bij Het Nieuwe Instituut.

De uitdaging
Wat wij mensen belangrijk vinden, daar kunnen we gelukkig zelf onze mond over open trekken en naar handelen. Of we laten onze belangen behartigen door politici, activisten of vakbonden. Door al dat menselijke spraakgeweld raakt het welzijn van dieren, planten en microben nogal eens ondergesneeuwd. Als we iets aan de wederopbouw van de natuur willen doen, dan kunnen Zoöps een oplossing zijn.

‘De Zoöp is een nieuw organisatiemodel, een nieuw soort juridische entiteit.’ Aan het woord is Klaas Kuitenbrouwer, onderzoeker bij Het Nieuwe Instituut. ‘Zoöp wil een stem geven aan de positie van niet-menselijk leven en daarmee bijdragen aan ecologische regeneratie.’ 

Hoe het werkt
Elke organisatie of stichting heeft een bestuur: gezamenlijk bepalen de voorzitter, penningmeester en bestuursleden de richting van de organisatie en regelen ze allerlei zaken. Een organisatie verandert in een Zoöp door een bestuurszetel toe te wijzen aan een zoönomische vertegenwoordiger. Deze persoon behartigt de belangen van niet-menselijk leven in de operationele sfeer van de organisatie. Op deze manier worden de niet-menselijke belangen altijd meegenomen in de besluiten.

In principe moet het hele bestuur bereid zijn om ecologische regeneratie binnen het afgebakende gebied na te streven. ‘Je probeert met z’n allen naar het geheel te kijken, naar de gezondheid van het collectieve lichaam’, aldus Klaas. ‘Ecologische regeneratie gaat over vergroting van biodiversiteit, over het vermeerderen van leven. Het is daarmee anders dan duurzaamheid.’ 

Duurzaamheid gaat over het beperken van de negatieve menselijke impact op de natuur: het werkt bijvoorbeeld toe naar “zero emission” CO2-uitstoot. Ecologische regeneratie gaat verder: het wil meer teruggeven dan het neemt en slaat dus meer C02 op dan dat het uitstoot. Klaas: ‘Ecologische regeneratie geeft mensen eerder een actieve rol om het leven te bevorderen.’

Lees hier het hele artikel.

Lees hier meer over het project T-Factor.

Bron: Waag - Start een Zoöp!

Image credits

Icon image: Pixabay - Biodiversity