Article

Dreissena mosselen op kunstmatige banken en referentiegebieden in IJburg

Monitoringsresultaten 2020

In het kader van natuurcompensatie voor de woonwijk IJburg - Amsterdam, zijn in 2007/2008 twee kunstmatige mosselbanken aangelegd, om de groei van zoetwatermosselen (Dreissena) te bevorderen. Dit rapport beschrijft hoe de mosselpopulatie op de kunstmatige banken en in de rest van het gebied zich tot 2020 heeft ontwikkeld, wat het effect is van opslibbing als gevolg van het opspuiten van IJburg 2 en wat het effect van waterplanten op de mosselpopulatie is.

© Bureau Waardenburg bv / in opdracht van Ingenieursbureau - Gemeente Amsterdam

Auteurs: E.G.R. Bakker, H.A. van der Jagt & W.E.A. Kardinaal

Image credits

Icon image: Mossel.jpg

Media

Documents