Article

Voor gemeentes: startanalyse aardgasvrije buurten 2020

De Startanalyse presenteert de nationale kosten van vijf strategieën om zonder aardgas woningen en bedrijfsgebouwen te verwarmen. Dit rapport geeft toelichting bij de tabellen met resultaten voor elk van de ruim 13.500 buurten in Nederland.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op verzoek van het Rijk, als uitvloeisel van afspraken aan de Klimaattafel Gebouwde Omgeving (zie paragraaf 6.1) deze Startanalyse gemaakt om gemeenten te helpen bij het vinden van een acceptabel alternatief voor het huidige verwarmen van gebouwen met aardgas. Aardgas was lange tijd een uitstekende brandstof voor cv-ketels: goedkoop, veilig betrouwbaar en gemakkelijk in het gebruik. Maar het heeft ook nadelen: de gaswinning in Groningen veroorzaakt aardbevingen en schade aan gebouwen, verbranden veroorzaakt CO2-uitstoot en broeikasproblemen, en importeren maakt Nederland afhankelijk van buitenlandse regimes die gaslevering kunnen gebruiken als politiek pressie- middel. Er zijn dus verschillende redenen om het gebruik van aardgas te beperken.

Bron: Hoogervorst, N. et al., Startanalyse aardgasvrije buurten (versie 24 september 2020); Gemeenterapport met toelichting bij tabellen met resultaten van de Startanalyse, Den Haag: PBL.

Image credits

Icon image: Wageningen Duurzaam - duurzaam wonen

Media

Documents