Article

Ondernemingsregulatie in het nachtleven van Amsterdam. Over zelf- en intermediairregulatie van horecaondernemingen en de effecten van handhaving door lokale autoriteiten

Onderzoeksvoorstel Willem Poolen (promotietraject voor ambtenaren)

"Dit onderzoek richt zich op de activiteiten die ondernemingen, naast hun commerciële activiteiten, uitvoeren als regulatoren van het nachtleven. In aansluiting op het inzicht dat inrichtingen en uitkomsten van regulatienetwerken van de NTE van stad tot stad kunnen verschillen, staat in dit onderzoek het nachtleven in Amsterdam centraal. In aansluiting op het onderscheid tussen regulatieactiviteiten, die ondernemingen zelf uitvoeren om gedrag van klanten en zichzelf te reguleren, en activiteiten van andere partijen om ondernemingen daarbij in de gaten te houden en te corrigeren, focust het onderzoek op interne en externe regulatie van ondernemingen in de NTE."

Met deze passage begint het onderzoeksvoorstel van Willem Jan Poolen dat hieronder te vinden is. Poolen werkt bij de Gemeente Amsterdam en schrijft in deeltijd een proefschrift over een onderwerp dat van belang is voor de stad Amsterdam.

Zijn onderzoek richt zich op de vraag: Hoe vindt in Amsterdam interne en externe regulatie plaats van ondernemingen in de NTE (Night Time Economy)?

Looptijd onderzoek: 2019-2023
Begeleiding: prof. dr. mr. W Huisman en mr. dr. MB Schuilenburg (VU, criminologie)

Auteur: Willem Jan Poolen
Datum: 2020

All rights reserved

Image credits

Icon image: nachtleven 3.jpg

Media

Documents