Collection (2)

Vraagverkenning Diversiteit en Inclusie bij de afdeling CTO Innovatieteam

In deze collectie staan stukken waarop te zien is op welke manier we een vraagverkenning hebben uitgevoerd rondom het onderwerp 'diversiteit en inclusie'. Dit is gebeurd door het voeren van interviews en een analyse in een aantal creatieve werksessies. Hier zijn zes inzichten uit voortgekomen.

More information

Behandelend ambtenaar: Aartie Mahesh

Image credits

Header image: Diversiteit - Pixabay

Icon image: Diversiteit - Pixabay

Sort on: