Article

Nederland papierenland (SCP)

Syrische statushouders en hun ervaringen met participatiebeleid in Nederland

In deze studie staat de vraag centraal op welke manier Syrische statushouders zelf vormgeven aan hun participatie in Nederland en wat hun ervaringen met het Nederlandse participatiebeleid zijn. Aanleiding zijn signalen dat het op statushouders gerichte participatiebeleid niet altijd goed aansluit op de verwachtingen en behoeen van statushouders, onder meer als gevolg van het ontbreken van goede informatie. Deze signalen kwamen bijvoorbeeld naar voren in studies naar het inburgeringsbeleid (Algemene Rekenkamer 2017; Kahmann et al. 2018; Signi’cant 2018). Ook kwalitatief onderzoek onder Eritrese statushouders (Sterckx en Fessehazion 2018) wijst op problemen bij het bereiken en adequaat helpen van deze groep door het beleid. In deze kwalitatieve studie staan de Syrische statushouders centraal, verreweg de grootste groep die de afgelopen jaren als vluchteling naar Nederland is gekomen.

Additional info

Media

Documents