Article

Fietsvriendelijke kruispunten

Onderzoek uit 2020 door Rekenkamer Metropool Amsterdam

De gemeente wil fietsen in de stad prettiger maken. Daarom worden onder andere minstens tien kruispunten fietsvriendelijker gemaakt. We denken dat het college dit doel niet gaat halen.

Minstens tien fietsvriendelijke kruispunten
Het college wil dat meer Amsterdammers gaan fietsen. En het fietsen prettiger maken. Daarom worden onder andere minstens tien kruispunten fietsvriendelijker gemaakt. Het college wil dat deze kruispunten vóór eind 2022 meer opstelruimte hebben. En dat het licht hier sneller op groen gaat. Voor deze aanpassingen is € 1,6 miljoen gereserveerd.

Langzamer en duurder dan verwacht
We denken dat het college dit doel niet gaat halen. In juni 2020 zijn namelijk slechts twee kruispunten klaar. Eén kruispunt wordt nog fietsvriendelijk gemaakt (zit in de uitvoerende fase). En zeven kruispunten zitten in de voorbereidende fase. Ook is het duurder dan verwacht. Het kost per kruispunt € 150.000 meer dan begroot.

Onduidelijk doel
Het college deelt niet alle informatie over dit project met de gemeenteraad. En legt niet duidelijk uit wat het bedoelt met ‘fietsvriendelijk’ en ‘fietsvriendelijker’. Daardoor is het lastig precies te omschrijven wat het doel is van het college. Daarnaast weet het college (nog) niet of alle maatregelen leiden tot het verbeteren van de fietsvriendelijkheid van de kruispunten.

We doen vijf aanbevelingen om dit proces te verbeteren. De eerste twee gaan over de aanpak van dit project. De andere drie aanbevelingen gaan over helder communiceren.

Bron: Rekenkamer Metropool Amsterdam

Image credits

Header image: Fietsvriendelijke kruispunten

Icon image: Fietsvriendelijke kruispunten