Article

Nota Parkeernormen auto

Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 1 juni 2017

Minder ruimte voor parkeren op straat. In Amsterdam wordt volop gebouwd. We verwachten dat er tot 2025 zo’n vijftigduizend woningen bij komen. Daar horen twintig- tot dertigduizend auto’s bij. Het is in het belang voor zowel de huidige als de toekomstige bewoners dat het verkeer in drukke delen van de stad niet vastloopt. Als we de stad bereikbaar willen houden voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer én auto’s, blijft er minder ruimte over voor parkeren op straat. Daarom is het belangrijkste uitgangspunt van de Nota Parkeernormen dat bij nieuwbouw, bewoners en werknemers geen parkeervergunning krijgen. Parkeerplekken komen in of onder het nieuwe gebouw, of worden gereserveerd in bestaande, nabijgelegen parkeergarages. Deze nota zorgt voor eenduidige parkeernormen in de hele stad. En door het maximum en minimum aantal parkeerplekken bij nieuwbouw omlaag te brengen, houden we ook rekening met toekomstige ontwikkelingen.

Behandeld in Commissie Infrastructuur en Duurzaamheid 1 juni 2017

Behandelend ambtenaar: J. Steenge, j.steenge@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Additional info

Media

Documents