Article

Nieuwe inburgeringswet

Nieuwe rol voor VluchtelingenWerk

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe inburgeringswet in. Het doel van de nieuwe wet is dat vluchtelingen sneller mee gaan doen in de samenleving. Gemeenten worden onder de nieuwe wet verantwoordelijk voor de inburgering. Ze krijgen deze regierol vanuit de gedachte dat gemeenten dicht bij hun (nieuwe) inwoners staan, en de sociale voorzieningen binnen hun gemeente goed kennen. Daardoor maken vluchtelingen sneller kennis met mede-inwoners en plekken waar ze de taal leren, onderwijs volgen en kunnen starten met (vrijwilligers)werk. VluchtelingenWerk is in ruim 75% van de Nederlandse gemeenten al een essentieel onderdeel van de sociale voorzieningen gericht op de integratie van vluchtelingen.

Lysias Advies heeft voor VluchtelingenWerk onderzoek gedaan naar de meerwaarde van haar dienstverlening voor vluchtelingen en voor gemeenten die met de inburgering van die vluchtelingen aan de slag gaan vanaf 2022. Hier bespreken wij graag de hoofdpunten uit het rapport ‘Onderzoek naar het aanbod van VluchtelingenWerk; Hoe VluchtelingenWerk de brug vormt tussen de systeemwereld en de leefwereld van vluchtelingen’.

Additional info

Media

Documents