Article

Erfgoed in een dynamische stad

Gemeenteraad 10/11 november 2021

Erfgoed is van iedereen. Het verbindt ons met het verleden vanuit het nu. Het zorgt dat we ons herkennen in onze buurt. We hebben immers allemaal onze ankerpunten in een buurt of straat die te maken hebben met het verleden en met onze herinneringen. Erfgoed gaat niet alleen over monumentale gebouwen maar ook over andere sporen uit het verleden die soms onverwachtse verhalen blootleggen. Begin 2021 werden de resten van Herberg De Rode Leeuw ontdekt op een bouwperceel aan de Sloterweg. De Sloterweg ontwikkelde zich vanaf de 14de eeuw van van ontginningsdijk tot een belangrijke verkeersader voor het snel groeiende Amsterdam. Omdat buiten de stadsgrenzen geen accijnzen werden geheven, kon men er ook nog eens goedkoop drinken. Deze herberg had om die reden de bijnaam Dronkemanshuisje. Ook als een gebouw of een plek op het eerste gezicht niet zo bijzonder lijkt, zijn er verhalen mee verbonden. Die verhalen maken we samen, ongeacht wie je bent. In de gebouwen en straten om ons heen zien we waar we vandaan komen, maar vinden we ook ideeën voor waar we naartoe willen. En dan is het goed om te beseffen dat het erfgoed van nu ook eens nieuw en misschien wel controversieel was. Erfgoed staat immers nooit stil. Erfgoed is nu. Om de stad mooi te laten groeien moeten we zorgvuldig omspringen met erfgoed. Waarbij we ook ruimte moeten geven voor vernieuwing. Met het verbinden van dat wat er was met dat wat er is en wat moet gaan komen, bouwen we een stad die we kunnen begrijpen en waar we ons thuis voelen.

Behandeld in Gemeenteraad 10/11 november 2021 en Commissie Ruimtelijke Ordening 30 juni 2021 Kunst Diversiteit Democratisering  1 september 2021 en 23 juni 2021

Behandelend ambtenaar: Monumenten en Archeologie, anette.van.dijk@amsterdam.nl

Voor meer informatie commissie klik hier

Voor meer informatie klik hier

Additional info

Media

Documents