Article

Meld de Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop vernielt alles met zijn tomeloze groei. Hij gaat dwars door beton en funderingen heen en is lastig uit te roeien. Daarom moeten aannemers die ergens gaan bouwen altijd eerst de bouwplaats controleren op de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop. Grondverzet is namelijk een van de belangrijkste oorzaken van de verspreiding van deze woekerplant.

Gemeente Amsterdam - Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop op de kaart

U vindt op de kaart de groeiplaatsen die we kennen.

Werken in grond

Bij het werken in (verontreinigde) grond moet u alle regels en protocollen volgen. Meer informatie vindt u op de pagina over bodem.

Eerst terrein vrijmaken

Als de Japanse duizendknoop aanwezig is, moet u die eerst zorgvuldig verwijderen voordat u kunt gaan werken. Kijk ook of u de plant ziet in de directe omgeving. Na het verwijderen, controleert u minimaal 1 jaar lang regelmatig of de plant terugkomt. Lees de protocollen:

Voorwaarden werken in besmet gebied

U kunt veel doen om verspreiding te voorkomen. Voor het werken in met duizendknoop besmet gebied gelden deze voorwaarden.

  • Kijk op de kaart én in het veld of de Japanse duizendknoop in uw werkgebied groeit. Ziet u de plant, maar staat hij niet op de kaart? Stuur een mail met de nieuwe groeiplaats naar duizendknoop@amsterdam.nl.
  • Maak al het gebruikte materieel schoon als u in met duizendknoop besmet gebied heeft gewerkt. Dit geldt ook voor schoenzolen, traptreden, handmateriaal en banden.
  • Meld bij storten van besmette grond en groenafval altijd dat het resten van Japanse duizendknoop bevat. Dit moet ook op de stortbonnen staan.
  • Doe plant- en wortelresten in stevige gesloten zakken. Dit voert u af naar een erkende verwerker van invasieve exoten. U vindt gecertificeerde inzamelaars en verwerkers op de website van Branche Vereniging Organische Reststoffen.

Bron: Gemeente Amsterdam - Informatie voor aannemers