Article

COMO: Screening for SARS-CoV-2 infection and antibodies among staff members and clients attending homelessness services in Amsterdam, the Netherlands: a cross-sectional study

In deze cross-sectionele studie wordt de verspreiding van de SARS-CoV-2 in de maatschappelijk opvang in Amsterdam en de risicofactoren voor infectie onderzocht. Voor de primaire vraag worden cliënten en medewerkers worden getest op actieve en doorgemaakte infectie. Secundair wordt middels vragenlijsten de relatie onderzocht tussen socio-demografische, klinische en leefstijlfactoren en actieve of doorgemaakte infectie en de vaccinatiebereidheid uitgevraagd.

Looptijd: 1-3-2021 - 31-7-2021