Article

Landelijk reizigersonderzoek 2020

Hoe zit het eigenlijk met trends in het woon-werk verkeer? Zien we in de Vervoerregio hetzelfde als de landelijke trends?

Afgelopen jaar hebben we voor een spreekwoordelijke appel en een ei, kunnen meedoen met een onderzoek van het Ministerie I&W. In totaal hebben bijna 2.000 inwoners uit de Vervoerregio meegedaan aan het zogenaamde Landelijk Reizigersonderzoek. Het onderzoek is representatief voor de regio en de concessies. Bijgevoegd de eindrapportage en wat beknopte resultaten. Sharing is caring!

  • Autobezit in de Vervoerregio is lager dan landelijk en dit lijkt niet gecompenseerd te worden door fiets, scooter of motor. Ofwel; we reizen meer met het openbaar vervoer. Bij het niet kiezen van de auto spelen parkeerkosten en -gelegenheid een veel grotere rol van landelijk. In de Vervoerregio kiest men vaker voor het OV vanwege de goede, directe en nabije verbinding dan het landelijke beeld. We lijken ook meer tevreden over onze reis met bus en trein
  • Waar we in 2019 minder thuiswerkers hadden dan landelijk, ligt dat aantal in 2020 weer wat hoger. Met name in Amsterdam en Amstelland-Meerlanden nam dit percentage sterk toe. Deels omdat we veel met het openbaar vervoer reizen maar ook omdat er in de Vervoerregio, blijkt uit de resultaten, bovengemiddeld veel banen zijn die zich goed lenen voor thuiswerken.
  • Tegelijkertijd zien we ook dat thuiswerken in de Vervoerregio lastiger is dan landelijk; mede door het ontbreken van een (aparte) werkplek of de afwezigheid van de werk prive balans.
  • Tenslotte zijn de inwoners van met name zaanstreek waterland wat minder bekend met campagnes, acties en overheidsregelingen dan het landelijk gemiddelde. Denk daarbij aan spitsmijden, elektrische auto's of korting op elektrische fietsen. Bekend zijn met is niet hetzelfde als deelnemen. Het percentage deelnemers ligt nog een stukje lager namelijk.

Media

Documents