Article

Handboek voor (tijdelijke) natuur bij veiligheidsmaatregelen voor kademuren

In het 'Handboek voor (tijdelijke) natuur bij veiligheidsmaatregelen voor kademuren' staan natuurinclusieve maatregelen en voorzieningen die kunnen worden toegepast in combinatie met veiligheidsmaatregelen bij verzwakte kademuren langs de Amsterdamse grachten en andere waterlopen. Door het creëren en stimuleren van tijdelijke natuur bij veiligheidsmaatregelen voor kademuren kunnen we de biodiversiteit en de waterkwaliteit verbeteren én bewoners en andere Amsterdammers een groener en fraaier uitzicht te geven.

Een groot deel van de kademuren in Amsterdam verkeert in slechte staat. Waar nodig ondersteunen we kademuren met veiligheidsconstructies of beperken we het gebruik van een kade. De tijdelijke maatregelen die we nemen zorgen niet alleen voor veilige en bereikbare kades, ze kunnen ook gebruikt worden om de natuur een handje te helpen. Van floatlands en olifantenidylles tot biohutten en plantvakken op opgeheven autoparkeerplaatsen, in het Handboek voor (tijdelijke) natuur bij veiligheidsmaatregelen voor kademuren vind je een schat aan ideeën en oplossingen. Die helpen om ondanks de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, de kades zo groen, leefbaar en mooi mogelijk te houden.

De ideeën zijn bedoeld als inspiratie en vormen ook een handvat voor uitvoering van beleid voor medewerkers van de gemeente Amsterdam en bedrijven die betrokken zijn bij het ontwerp, de voorbereiding en de realisatie van de veiligheidsmaatregelen bij kademuren in Amsterdam. Alle ideeën en oplossingen zijn een uitwerking van bestaand beleid en invulling van bestaande regelgeving voor groen, biodiversiteit, waterkwaliteit en de inrichting van openbare ruimte in Amsterdam.

Uitgave
Gemeente Amsterdam, programma Bruggen en Kademuren, in samenwerking met Waternet.

Publicatiedatum
november 2020

Coördinatie en redactie
Maurice Backerra en Maarit Toornstra-Corver, programma Bruggen en Kademuren

Tekst
- Gemeente Amsterdam: Maurice Backerra, Maarit Toornstra-Corver, Jeroen de Jong, Geert Timmermans, Quirijn Verhoog
- Waternet: Jasper Stroom

Illustraties
Joep van Amelsvoort, Quirijn Verhoog, Nina Kopp

Additional info

Image credits

Header image: Handboek_tijdelijke_natuur_veiligheidsmaatr_kademuren_illustratie

Icon image: Flickr - Kademuren

Media

Documents