Article

Uitvoeringsprogramma Spaarnwoude Park 2020-2040

Gemeenteraad 4/5 november 2020

Het uitvoeringsprogramma ‘Spaarnwoude Park 2040’ 2020 t/m 2024 kent 17
deelprojecten met als belangrijkste punten: Het wegwerken van het achterstallig onderhoud in deelgebied Spaarnwoudeoud, Focus op het versterken van natuur, landschap en cultuurhistorie, Focus op de ontwikkeling van aantrekkelijke ontvangst- en verblijfgebieden (de entreegebieden zijn Velsen/SnowWorld, Zorgvrij, Haarlem/Veerplas (Oostpoort) en Haarlemmermeer/Groene Weelde, Houtrak/Amsterdam) ten behoeve van een goede spreiding van de recreatieve druk, Uitgeven in ondererfpacht van sleets geraakte gebouwen, Fietsbereikbaarheid (in Spaarnwoude en vanuit de steden).

Behandeld in Gemeenteraad 4/5 november 2020

Behandelend ambtenaar: Suzanne Jeurissen, s.jeurissen@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

 

Plaats: Velsen – Zuid

Auteurs: Bart van Dijk (Programmamanager uitvoeringsprogramma) en Elise Bos Eyssen

(Programmamanager) voor Recreatieschap Spaarnwoude

Additional info

Image credits

Icon image: Flickr - Spaarnwoude

Media

Documents