Collection (4)

Laagdrempelig OV voor iedereen

Hoe maken we het openbaar vervoer toegankelijker?

Momenteel wordt gewerkt aan de toekomstvisie Sociaal Vervoer waarbij de opgave is om te komen tot een toekomstbestendig vervoerssysteem voor Amsterdammers met een beperking. Een belangrijke oplossingsrichting hierbinnen is om OV-gebruik te stimuleren en OV toegankelijk te maken voor hen die met het OV zouden kunnen reizen. Het OV is een efficiënt systeem, maakt spontaan reizen mogelijk en biedt een belangrijke kans om representatie van de doelgroep in het straatbeeld te vergroten.

Het reizen met het OV is echter voor mensen met een beperking niet altijd vanzelfsprekend. In het in 2016 in werking getreden VN-verdrag Handicap is bepaald dat overheden maatregelen moeten nemen om het mobiliteitssysteem toegankelijker te maken. De Vervoerregio Amsterdam (VRA) ontwikkelde daarom het beleidskader Inclusieve Mobiliteit en werkt nu samen met gemeenten aan een uitvoeringsprogramma om hier invulling aan te geven.

Vanuit het CTO innovatieteam van de gemeente Amsterdam hebben we onderzoek gedaan naar hoe we in aanvulling op bestaande activiteiten het OV versneld inclusiever kunnen maken. Dat hebben we gedaan door gebruik te maken van bestaand onderzoek, verschillende experts op het gebied van mobiliteit en inclusiviteit te betrekken, door in gesprek te gaan met de doelgroep en door met hen mee te reizen in het OV.

Onder andere blijkt dat het verbeteren van reisinformatie een belangrijke missende factor is. Er is behoefte aan meer informatie vooraf, beter afgestemd reisadvies op de persoonlijke situatie en meldingen over onverwachte veranderingen. Ook levert het instapmoment veel stress op, wat de mentale toegankelijkheid van het OV onder druk zet.

Daarom ontwikkelden we de toepassing Haltebuddy en de Halteknop. In deze collectie doen we verslag van ons onderzoek en ontwerpproces.

Het prototype van Haltebuddy en Halteknop vind je via: haltebuddy.focustest.nl/landingpage

More information

Additional info

Image credits

Icon image: halteknop ov

Sort on: