Article

MSc Thesis VU - “ Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg": De rol van buurtbemiddeling in de aanpak van woonoverlast door psychisch kwetsbare personen

Door Sofia Chakrouni

De aanleiding voor dit onderzoek is een relatief laag aantal meldingen van woonoverlast door psychisch kwetsbare personen in het stadsdeel Nieuw-West (Beter Buren jaarverslag, 2013). Resultaten van dit onderzoek leveren een bijdrage aan een breder onderzoek binnen het kader van burgerschap en veiligheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen of de inzet van buurtbemiddeling een meerwaarde heeft ten opzichte van andere interventies die worden gehanteerd bij de aanpak van woonoverlast door personen met een psychiatrische stoornis.

Sofia Chakrouni
Vrije Universiteit Amsterdam, Bestuurskunde
Afstudeerscriptie – master Besturen van Veiligheid

Media

Documents