Article

MSc Thesis UvA - Transitiepotentieel van Urban Living Labs in de metropoolregio Amsterdam

Door Anikka Fülöp-Laczi

Er is een wereldwijde opkomst waarneembaar van experimentele governance-arrangementen om klimaatverandering tegen te gaan. Urban Living Labs zijn een manier waarop steden, met name in Europa, invulling proberen te geven aan deze experimenten. Het Urban Living Lab-concept behelst een relatief nieuwe methode van governance, waarin partijen in een public-private-people-partnership zoeken naar oplossingen voor de duurzame ontwikkeling van steden aan de hand van experimenten. In dit onderzoek wordt het transitiepotentieel van drie Urban Living Labs in de Metropoolregio Amsterdam onderzocht aan de hand van transitiemanagement. De aanleiding voor dit onderzoek is dat er getwijfeld wordt of Urban Living Labs in staat zijn om tot duurzame transities te leiden. De Urban Living Labs in dit onderzoek (Circulair Buiksloterham, City-zen Nieuw-West en Energiek Zuidoost) bevinden zich in een te vroeg stadium om uitspraken te doen over hun mogelijkheid om fundamentele veranderingen teweeg te brengen in de structuur, cultuur en werkwijzen van het maatschappelijk systeem. Het onderzoek geeft daarom vooral aanknopingspunten om vroegtijdig bij te kunnen sturen in het transitieproces van de Urban Living Labs. De belangrijkste resultaten met betrekking tot het transitiepotentieel van de Urban Living Labs aan de hand van transitiemanagement zijn dat de organisatie van een transitiearena, duidelijke afspraken met betrekking tot de coördinatie en verantwoordelijkheden, flexibiliteit en geformaliseerde leerprocessen belangrijke governanceactiviteiten zijn.

Anikka Fülöp-Laczi

10615954

Masterscriptie Politicologie, Bestuur & Beleid

Global Environmental Politics and Governance in Theory and Practice

Universiteit van Amsterdam

 

Additional info

Image credits

Icon image: buiksloterham atelier.jpg