Article

MSc Thesis UvA - Tussen de regels door: Over de invloed van institutionele en sociale regels op de hulpverlening aan spookjongeren

Door Veerle Pieters

In deze thesis wordt de invloed van regels op de werkwijze van hulpverleners en het verloop van het hulpverleningstraject aan spookjongeren in Amsterdam Nieuw-West beschreven. Er wordt hierbij verder ingegaan op de invloed van de vanuit de staat en gemeente opgelegde regels, op de invloed van het accepteren en afkeuren van specifiek gedrag van de jongeren en op hoe de hulpverleners zich opstellen tegenover deze institutionele en sociale regels. Aan de hand van interviews en participerende observatie binnen dit veld, wordt in deze thesis beargumenteerd dat de regels in de hulpverlening te beperkend zijn. Om de jongeren alsnog hulp te bieden moeten hulpverleners vindingrijkheid en flexibiliteit tonen. Dit blijkt het sleutelelement van succesvolle hulpverlening in een veld met beperkende regels. Daarnaast wordt laten zien dat hulpverleners door middel van een balans tussen een accepterende en directieve rol, als culturele gids fungeren om jongeren wegwijs te maken in de mainstream samenleving.

Veerle Pieters - 10534326
Masterscriptie
Culturele Antropologie – Applied track
GSSS
Universiteit van Amsterdam

Additional info

Image credits

Icon image: Kennisland - Nieuw-West