Article

Staat van de stad 2019: Economie

Deze rapportage, De Staat van de Stad Amsterdam 2019, beschrijft hoe de stad ervoor staat op tal van terreinen. Dit hoofdstuk bespreekt de staat van de Amsterdamse economie.

De kansen op de arbeidsmarkt en de welvaart van Amsterdammers hangen nauw samen met de economische situatie en ontwikkelingen in de stad en de regio. Amsterdam is sterk uit de recessie gekomen en kent een sterkere economische groei dan landelijk. Het aantal bedrijfsvestigingen, de werkgelegenheid, het toerisme en de consumptie in de stad zijn sterk toegenomen. Toch stellen recente conjunctuurontwikkelingen en de toegenomen populariteit van Amsterdam de stad voor uitdagingen.


Auteurs: Bart Sleutjes & Tanja Fedorova

Bron: data.amsterdam.nl

Additional info

Image credits

Header image: Banner_OIS_rood

Media

Documents