Article

Bosplan 2012-2016

Het Amsterdamse Bos: een uniek stadsbos

Het Bosplan 2012-2016 is meer dan een beleidsplan. In Hoofdstuk 1 benoemen wij de missie, visie, koers, hoofddoelen, kaders en beleidsambities voor de ontwikkeling van het Amsterdamse Bos op hoofdlijnen. Hoofdstuk 2 beschrijft de uitvoering, waarbij het accent ligt op prioriteiten en quick wins. Hiermee doen we recht aan de uitgebreide raadpleging die we met onze stakeholders hebben gehad. Deze zogenoemde Bosateliers hebben honderden aanbevelingen, adviezen, ideeën en wensen opgeleverd (het Dromenboek Amsterdamse Bos is te downloaden op www.amsterdamsebos.nl). Hoofdstuk 3, de Bosorganisatie, geeft een beeld van de veranderingen die de komende jaren plaatsvinden in de structuur en werkwijze van onze organisatie. Hoofdstuk 4 behandelt marketingcommunicatie. De bijlagen en bronnen bieden verdere verdieping en referentiemateriaal.

Projectleiding: Jan-Peter van der Zee (Amsterdamse Bos)
Tekst: Frans Hempen (de zoele haven), Marijke Andeweg, Jan-Peter van der Zee, Judith Pieters (Amsterdamse Bos)
Vormgeving: Joanna Greve (de zoele haven), Judith Pieters (Amsterdamse Bos)
Foto’s: Jeroen Hogenboom (Amsterdamse Bos), Marijke Mooy,
Johannes Abeling
Kaarten: Minke Mulder (MTD landschapsarchitecten)
Met dank aan de projectgroep Amsterdamse Bos en alle 250 deelnemers
van de Bosateliers (zie bijlage Dromenboek).

Het Amsterdamse Bos is onderdeel van de Dienst MaatschappelijkeOntwikkeling
gemeente Amsterdam © november 2011

Additional info

Image credits

Header image: R&D, J. Huisman

Icon image: www.wikipedia.org

Media

Documents