Article

Kansen en bouwstenen voor Reigersbos in A'dam Zuidoost

Op zoek naar de verbinding van fysiek en sociaal

In samenwerking met de gemeente Amsterdam organiseert HvA Urban Governance & Social Innovation een langjarig actie-onderzoek rondom de Strategische Buurtonwikkeling. De onderzoekers van lectoraat Bouwtransformatie onderzochten in Reigersbos, Zuidoost hoe we voor bewoners - en jongeren in het bijzonder - de relevante sociale opgaven kunnen ontdekken en zodanig ruimtelijk verbeelden dat knelpunten en kansen zichtbaar worden.

METHODIEK

Voor het onderzoek is de wijk ruimtelijk en sociaal geanalyseerd, zowel door veldonderzoek en ontwerpend onderzoek. Daarnaast zijn 14 jongeren en 9 ouderen geïnterviewd. Ook is gebruik gemaakt van de verkenningen die al in opdracht van het planteam waren uitgevoerd. Met de analyses proberen we handvatten te bieden voor de versterking van de wijk.

OPBOUW

Als vorm is gekozen voor een gevoelskaart. Daarin proberen we vanuit een integraal ruimtelijk-sociaal perspectief de bestaande situatie en de mogelijke ontwikkelingen te bezien. Wat zijn de fysieke ingrepen die ook van sociale meerwaarde zijn?

De analyse is geordend in vier stappen. In de eerste stap wordt de essentie van Reigersbos zichtbaar gemaakt. Vervolgens wordt in de tweede stap een diagnose van de uitdagingen van Reigersbos gemaakt. Samen leveren deze de eerste set bouwstenen voor een toekomstperspectief. In de derde stap kijken we vanuit de ogen van de bewoners zelf. Daarvoor zijn 9 ouderen en 14 jongeren geïnterviewd. Ook die leveren een set bouwstenen. In de vierde en laatste stap wenden we de blik naar de toekomst. Wat leert deze integrale analyse? Welke samenhangende set van ingrepen lijkt cruciaal en kansrijk?

Het in beeld gebrachte toekomstperspectief bundelt signalen, sferen, trends en ontwikkelingen op het snijvlak van de fysieke omgeving en de sociale leefwereld.

Handvatten voor de versterking van sociaal middels fysieke ingrepen:

  1. Verbinden door het hart van Reigersbos intern te versterken.
  2. Hechten door vanuit iedere buurt een veilige en fijne route naar het centrum te maken
  3. Verrijken door naast hulp, juist ook condities te scheppen die kansen mogelijk maken.

TOT SLOT

De gevoelskaart probeert door de integrale blik en beeldende manier van communicatie het gesprek tussen gemeentelijke afdelingen, maatschappelijke organisaties en burgers mogelijk te maken om zo actief bij te dra­gen aan het handelingspersperspectief van de Ontwikkelbuurt professional. In die zin is het geen eindpunt, maar een startpunt voor een betere buurt.

Deze publicatie is onderdeel van een serie. Eerder zijn de Kansen en bouwstenen voor de Rechte H-buurt onderzocht, governance aanbevelingen gedaan en het perspectief van Buurtdragers gedaan verkend.

Additional info

Image credits

Icon image: Kansen en bouwstenen reigersbos voorkant.jpg

Media

Documents