Article

Agenda Amsterdam Autoluw - Meer ruimte, minder parkeervakken

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 14 mei 2020

In het kader van de Agenda Amsterdam Autoluw hebben in 2019 in totaal 1.141 parkeerplekken een andere invulling gekregen en zijn dus niet meer beschikbaar om te parkeren. Er wordt weergegeven hoe de vrijgekomen ruimte nu benut wordt.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 14 mei 2020

Behandelend ambtenaar: Jessica Sturz, j.sturz@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Gemeente Amsterdam, Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR)

Rapportage Agenda Amsterdam Autoluw, februari 2020

Databron: V&OR, Programma Autoluw (PUMA)

Additional info

Media

Documents