Article

Agenda Dieren 2015 - 2018

Een diervriendelijk Amsterdam

De Agenda Dieren 2015-2018 is een nieuw gemeentelijk beleidskader van waaruit de acties en maatregelen op het gebied van dierenwelzijn in Amsterdam worden geïnitieerd. Het waar mogelijk bevorderen van dierenwelzijn en de aanpak van dierenleed is de rode draad door de Agenda Dieren.

In hoofdstuk 1, ‘Ruimte voor Dieren’ wordt het theoretisch kader beschreven waarbinnen het dierenbeleid in Amsterdam vorm krijgt. Centraal staan het begrip dierenwelzijn en de rol die de gemeente heeft ten opzichte van dieren en dierenwelzijn. Vervolgens worden de ambities van de gemeente op het vlak van dierenwelzijn beschreven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar gehouden dieren (hoofdstuk 2) en vrijlevende dieren (hoofdstuk 3).

Image credits

Header image: R&D, J. Huisman

Icon image: www.piqsels.com

Media

Documents