Article

Fietsparkeren in de Pijp

Co-creatieve fietsparkeerlabs over verbetering van fietsparkeren op het Gerard Douplein en de Eerste van der Helststraat

De fiets is cruciaal voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad. De afgelopen decennia is het fietsverkeer en de fietsparkeerdruk in Amsterdam enorm toegenomen. Hoewel het aantal fietsparkeerplaatsen in de stad de afgelopen jaren ook flink is toegenomen zijn er nog steeds een aantal knelpunten in de stad. Hiervoor is maatwerk nodig.
In dit project is STBY door Stadsdeel Zuid gevraagd zich te focussen voor één van deze knelpunten, namelijk het Gerard Douplein en de Eerste van de Helststraat. De centrale vraagstelling hierbij was: Hoe kan het fietsparkeren op het Gerard Douplein en in de Eerste van der Helststraat verbeterd worden?

Additional info

Image credits

Header image: STBY_straatlab_fietsparkeren_de_pijp

Icon image: Fietsparkeren in de Pijp_icon.png

Media

Documents