Collection (2)

Gedragsexperiment Jan Mankesstraat 2017

In deze wijk met gestapelde woningen wordt veel grof- en huishoudelijk afval op de containerplaat geplaats. Het doel van dit experiment is dat afval op de juiste wijze wordt aangeboden.

More information

Rondom de ondergrondse containers zijn door een designbureau ontworpen stickers aangebracht. De aanname is dat hiermee de norm op eenvoudige wijze duidelijk wordt gemaakt en dat dit leidt tot beter gedrag.

Het resultaat is dat op de plek waar de stickers zijn aangebracht geen sprake meer is van bijplaatsingen. Er is echter zorg over verplaatsing van het afval. Dit wordt nader onderzocht. Er hebben metingen plaatsgevonden en er wordt een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de beleefde schoonheidsgraad. De analyse daarvan en een eventuele aanvullende interventie vinden eind 2017 plaats.

Image credits

Header image: Vuilnis_amsterdam.jpg

Icon image: Vuilnis_amsterdam.jpg

Sort on: