Article

Er is geen toen zonder nu

Studenten van de Reinwardt Academie trokken twee Amsterdamse wijken in om vanuit verschillende perspectieven antwoord te zoeken op een aantal vragen: Welke stedenbouwkundige en architectonische waardering geven historici en monumentenzorgers aan gebouwen en stedenbouwkundige structuren? Wat is de economische waarde van een plek met een rijke geschiedenis? En hoe waarderen bewoners en gebruikers hun wijk, hoe hebben zij van een huis een thuis gemaakt, van een wijk hun buurt?

Redactie Nancy van Asseldonk, Fieke Tissink en Menje Almekinders

De publicatie 'Er is geen toen zonder nu' is het resultaat van een jaar onderzoek door studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld.

De publicatie is een eerste verkenning door de ogen van de studenten - en daarmee van de Reinwardt Academie - op het terrein van Erfgoed en ruimte. Studenten van de Reinwardt Academie trokken twee Amsterdamse wijken in om vanuit verschillende perspectieven antwoord te zoeken op een aantal vragen: Welke stedenbouwkundige en architectonische waardering geven historici en monumentenzorgers aan gebouwen en stedenbouwkundige structuren? Wat is de economische waarde van een plek met een rijke geschiedenis? En hoe waarderen bewoners en gebruikers hun wijk, hoe hebben zij van een huis een thuis gemaakt, van een wijk hun buurt?

We hopen ook de komende jaren met dit onderzoek door te kunnen gaan en uiteindelijk een steeds scherper antwoord te kunnen formuleren op de centrale onderzoeksvraag: Hoe kunnen erfgoedwaarden in de context van ruimtelijke ontwikkeling beschreven en gewogen worden?. Niet alleen de overheid of de markt, maar de samenleving als geheel draagt de verantwoordelijkheid voor de invulling en de leefbaarheid van de publieke ruimte. Ook erfgoed maakt hier onlosmakelijk en steeds zichtbaarder deel van uit. De academie volgt het proces van vermaatschappelijking van erfgoed op de voet, en leidt haar studenten ervoor op hier een rol in te spelen.

"Alles wat gisteren gedacht en gedaan is, stolt langzaam tot contemporaine geschiedenis", dichtte Gerrit Kouwenaar in 'Er is geen elders waar het anders is' (1962). De vraag is hoe wij vandaag naar de dag van gister kijken, hoe wij deze waarderen en wat wij verder dragen. Er is geen toen zonder nu.

Image credits

Icon image: Er is geen toen zonder nu1

Media

Documents