Article

Non-daily use of HIV Pre-exposure prophylaxis: a tale of two cities

Pre-exposure prophylaxis (PrEP), met daarin antiretrovirale middelen die beschermen tegen een HIV infectie, heeft ons de mogelijkheid gegeven om de HIV epidemie onder controle te krijgen. PrEP kan worden genomen door HIV-negatieve personen die verhoogd risico hebben op een HIV infectie. Twee grote gerandomiseerde trials in Groot-Brittannië en Frankrijk/Canada hebben aangetoond dat PrEP een hoge efficacy (86%) heeft voor het voorkomen van HIV. De minister van Volksgezondheid heeft besloten PrEP vanaf 2019 landelijk uit te rollen. In België is PrEP landelijk geïntroduceerd in 2017.

PrEP kan op twee manieren worden genomen: dagelijks en rond om de seks (event-driven). Bij dagelijks gebruik nemen personen elke dag één tablet; bij event-driven gebruik nemen mensen twee pillen voor de seks en na de seks dagelijks één pil, totdat er 48 verstreken is sinds de laatste keer seks. Het aanbieden van een keuze voor twee regimes zou voor een toename in PrEP gebruik kunnen leiden, vooral onder personen die minder vaak risico lopen op HIV en die geen dagelijkse medicatie willen nemen. Event-driven PrEP (edPrEP0 gebruik resulteert in het verbruik van minder pillen en dus lagere kosten, daarnaast verbetert het de kosten effectiviteit van PrEP. Hoewel de Ipergay studie succesvol de effectiviteit van edPrEP heeft aangetoond, zijn er maar een aantal landen waar edPrEP wordt aangeboden en zijn er maar een aantal studies die edPrEP bestuderen. Meer kennis is nodig over de keuzes over edPrEP gebruik, o.a. de keuze over de keuze voor dit regime, het gebruiksprofiel, het wisselen tussen beide regimes over de tijd, seksueel risico gedrag, en de incidentie van seksueel overdraagbare infecties (zoals HIV).
Het doel van deze studie is om meer inzicht te geven in de motieven, keuzes, gebruik en uitkomsten van dagelijks en event-driven PrEP gebruik onder mannen die seks hebben met mannen en transgender personen. Gezien de schaarste in data voor edPrEP gebruik zullen wij in deze studie ons voornamelijk focussen op dit regime. Een tweede doel van deze studie is het opzetten van een samenwerking tussen twee PrEP demonstratie projecten (AMPrEP en Be-PrEP-ared) met het doel om gezamenlijke analyses op te zetten.


Looptijd: 15 september 2019 - 31 december 2020 

All rights reserved