Article

Kadeherstel Amsterdam: Kansen

Pitch Michelle de la Haye & Mascha Visser

Kade herstel Amsterdam: Kans voor leefgebied, cultuur & educatie – Bureau Waardenburg / ecologie & landschap

Achtergrond:

 • Vroeger waren grachten voor riool en transport. Tegenwoordig veel meer leefgebied
 • Vervanging van kademurenàversterking van deze ecologie
 • Ruimtegebrek à diepte-gradiënt in lengterichting.

In de natuurvriendelijke oever langs het Amsterdam-Rijnkanaal hebben we een lengte gradiënt gemaakt aan de oever.

Sluiseiland IJburg ARK (2019), hier is een fauna voor vissen, planten en vogels ontstaan. Dit project is helaas te groot voor de grachten van Amsterdam. Daarom passen we de schaal aan.

 • Overweging ander materiaal en constructies. Bv nieuwe type kadermuren (vissen met nisssen
 • Hout onderwater of BESE elementen plaatsen (biologisch afbreekbare bouwstenen). Groei vis en fauna soorten
 • Gebruik maken van unieke zoet-zout overgang die dwars door de stad gaat

Nieuwe constructies: verschillende hoogtes in de natuuroevers waardoor vissen en fauna meer kunnen toenemen

Levende kades van Amsterdam, voordelen:

 • Meer draagvlak: educatief cultureel en recreatief
 • Meer beleving, doordat mensen zien wat onderwater leeft
 • Geeft meer bekendheid door sterke branding en eigen logo.

Wanneer je bezig bent met herinrichting grachten ‘canalscaping’ creëer je meer kansen voor Habitats voor aquatische soorten

 • Ook meer verbindingszones tussen stad en omgeving
 • Meer zoet-zoutovergangsfases (heeft eigen logo).
  • Idee: we kunnen telescopen plaatsen zodat mensen het zelf kunnen zien

Onderwaterbeleving:

 • Telescopen op herkenbare plekken zetten zodat we zowel de vissen als ‘de fiets’ kunnen zien.

Verder kunnen we de zout-zoutkoppeling koppelen aan andere initiatieven: vb

 • Urban green
 • Biohut (ontwikkeling van insecten van dichtbij bekijken)
 • Blue batery (verschil in zoutgehalte maakt energieopslag mogelijk
 • Beleefstijger (boven en onder water landschap beleven)

Levende kade tm. Vragen? info@buwa.nl

Image credits

Icon image: Flickr - Amsterdam

Media

Documents