Article

Drugsgerelateerde criminaliteit

Raad 22 januari 2020

Het rapport ‘De achterkant van Amsterdam’ biedt een bredere historische en sociaalmaatschappelijke context en duiding voor problematiek gelieerd aan drugs. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de burgemeester en betreft een analyse op basis van gesprekken in de periode november 2018 tot voorjaar van 2019 met meer dan vijftig personen uit relevante sectoren (bestuur, politie, Openbaar Ministerie, belastingdienst, zorg en financiële sector). Daarnaast zijn journalistieke, beleidsmatige en wetenschappelijke bronnen geraadpleegd. Ook bevat het een aantal aanbevelingen voor nieuw te ontwikkelen beleid, acties en interventies. In hun rapportage plaatsen Tops en Tromp kritische kanttekeningen bij de in hun ogen tot nu toe gefragmenteerde en onvoldoende structurele aanpak in Amsterdam, die er onder andere toe heeft geleid dat de autoriteiten een zwakke informatiepositie hebben op het gebied van de drugseconomie en de drugscriminaliteit. En ook benadrukken zij het cruciale belang van versteviging van de opsporing en strafrechtelijke vervolging van drugshandel.

Behandeld in Raad 22 januari 2020

Voor meer informatie klik hier

Behandeld in Commissie Algemene Zaken d.d. 14 november 2019

Behandelend ambtenaar Karin Wilschut, c.wilschut@amsterdam.nl

Voor meer informatie klikt u hier

Auteurs: 

Pieter Tops, bestuurskundige, en Jan Tromp, journalist, deden op verzoek van het Amsterdams gemeentebestuur verkennend onderzoek naar drugs gerelateerde criminaliteit in de hoofdstad. Eerder schreven zij het boek De achterkant van Nederland, over de verstrengeling van onder- en bovenwereld.

 

Met medewerking van Nikita Rombouts en Judith van Valkenhoef

 

 

Additional info

Image credits

Header image: stopera-815x352.jpg

Media

Documents