Article

Kernprocedure Overstap PO-VO Amsterdam 2020-2021

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 17 februari 2021

In Amsterdam schrijven zich ieder jaar meer dan 7.000 leerlingen in voor het voortgezet onderwijs. Amsterdam biedt voor alle leerlingen en voor alle onderwijsniveaus voldoende plaats op de VO scholen in de stad. Ieder jaar zijn er een aantal scholen die meer aanmeldingen ontvangen dan zij plekken hebben. Daarom wordt er geloot en gematched. In deze Kernprocedure staan de afspraken over de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. In grote lijnen is deze Kernprocedure gelijk gebleven aan die van het schooljaar 2018-2019. Met name vanuit het tevredenheidsonderzoek en de cijfermatige evaluatie (beiden uitgevoerd in 2016, 2017, 2018 en 2019) zijn enkele verbeterpunten doorgevoerd.

De sluiting van de scholen tot 18 januari 2021 zorgt voor druk op de planning van toetsen en adviesgesprekken in het po. Daarom hebben de Amsterdamse vo-schoolbesturen, op verzoek van de schoolbesturen in het po, besloten de deadline voor definitieve basisschooladviezen te verschuiven van 10 februari naar 17 februari. Voor het voortgezet onderwijs heeft deze verschuiving geen verdere gevolgen. Het tijdpad voor de aanmelding en de loting en matching is dus ongewijzigd.

Afspraken van schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs

Behandeld in de Raadscommissie Werk, Inkomen en Onderwijs, 17 februari 2021 en 3 november 2019

Behandelend ambtenaar Sofieke Dirksen, s.dirksen@amsterdam.nl

Voor meer informatie 17 februari 2021 klik hier

Behandelend ambtenaar OJZ/onderwijs, Vera Lentjes, v.lentjes@amsterdam.nl,

Toegevoegde documenten

  • Beschrijvende analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2018, VU/UvA
  • Evaluatie van het plaatsingssysteem. De centrale loting en matching van de Amsterdamse Kernprocedure 2018, Dialogic

 

Additional info

Image credits

Icon image: es.123rf.com

Media

Documents