Article

Gebiedsgerichte data. Wegwijs in Amsterdamse enquêtes en dashboards (publieksversie)

Update april 2023

Het pdf-document biedt een overzicht van gebiedsgerichte data en relevante dashboards voor het gebiedsgericht werken. Door met de cursor op de onderstreepte naam van het dashboard te klikken, word je doorgeleid naar het desbetreffende dashboard. Het pdf-overzicht wordt periodiek ververst.

De betreffende dashboards

  • ggw-dashboards van O&S met BBGA gegevens  
  • ggw-dashboards over ‘wonen en leefbaarheid’  
  • ggw-dashboards over ‘gezondheid, welzijn en inkomen’  
  • ggw-dashboards over ‘functies gebouwen en maatschappelijke voorzieningen’ 
  • ggw-dashboards over ‘winkelgebieden en groen’   
  • ggw-dashboards op incidentenniveau      
  • Algemene dashboards gemeente Amsterdam met ggw-informatie 
  • Landelijke en regionale dashboards met gegevens over wijken en buurten in Amsterdam  

+ informatie over:

  • Periodieke bewoners- en ondernemersenquêtes in de stad

 

Bron: Team Onderzoek Stadsdelen, gemeente Amsterdam

Media

Documents