Article

Alcoholmonitor

De Alcoholmonitor beoogt een overzicht te geven van de ontwikkelingen in het alcoholgebruik en de problematiek die hiermee gepaard gaat in Amsterdam. De Alcoholmonitor verschijnt vierjaarlijks. Het volgen van deze ontwikkelingen door de tijd heen levert waardevolle inzichten op in het effect van het ingezette beleid. Daarnaast kan het ook handvatten bieden om het beleid aan te passen of aan te scherpen.

De Alcoholmonitor maakt gebruik van bestaande registraties en onderzoeksgegevens. Binnen de monitor komen verschillende aspecten van alcoholgebruik, -misbruik en afhankelijkheid aan de orde waarbij extra aandacht wordt besteed aan de ontwikkelingen binnen de jongere groep. De maatschappelijke consequenties van overmatig alcoholgebruik komen hierbij uitvoerig aan bod.

Looptijd: 2006-2024

All rights reserved

Image credits

Header image: Alcoholmonitor