Article

A public mental health perspective on persistent (violent) criminal behavior

Promotieonderzoek naar openbare geestelijke gezondheidsdeterminanten van de ontwikkeling, persistentie en escalatie van crimineel gedrag in de jongvolwassenheid. Centrale onderzoeksvragen zijn hoe en bij wie de persistentie/escalatie van crimineel gedrag voor, tijdens en na de transitie jeugd-jongvolwassenheid beter kan worden voorkomen. Het onderzoek is ondergebracht bij kinder- en jeugdpsychiatrie van de afdeling kindergeneeskunde van VUmc (Prof. Dr. Arne Popma).

Twee aspecten staan centraal. Het eerste is de identificatie van belangrijke criminogene risicofactoren uit de jeugd die kunnen worden geassocieerd met de ontwikkeling, en in het bijzonder de escalatie van crimineel gedrag, in de jongvolwassenheid. Het tweede is de identificatie van publieke gezondheidsdeterminanten (een combinatie van medische en sociale problematiek), gerelateerd aan de persistentie van crimineel gedrag tot in de volwassenheid. Hiertoe worden drie specifieke onderzoeksgroepen samengesteld. Het gaat om 1) een selectie van mannelijke jongvolwassen gewelddadige veelplegers uit de Top600 van Amsterdam, 2) een ‘positieve’ vergelijkingsgroep voor de Top600, bestaande uit leeftijdsgenoten met een jeugdreclasseringsverleden die juist geen geweldsdelicten plegen en 3) een groep mannelijke ex-gedetineerden die in 2010 vrijkwamen na een periode van detentie in de reguliere afdelingen van de Amsterdamse huizen van bewaring.

Tussen de Top600 en de vergelijkingsgroep zal een vergelijking worden gemaakt van het voorkomen van criminogene risicofactoren tijdens de jeugd. Binnen de Top600 wordt onderzocht of een verdere onderverdeling op basis van lichte verstandelijke beperking belangrijke inzichten oplevert met betrekking tot effectieve preventie / rehabilitatie van jongvolwassen gewelddadige veelplegers. Ook worden verbanden gelegd tussen problemen uit de jeugd (in het bijzonder zogenaamde Adverse Childhood Experiences) en zelfredzaamheidsproblemen tijdens de jongvolwassenheid. Bij de groep ex-gedetineerden zal worden onderzocht welke openbare (geestelijke) gezondheidsdeterminanten geassocieerd zijn met criminele recidive na ontslag uit detentie en wordt onderzocht of een subjectieve probleemervaring een aanknopingspunt is om recidive na ontslag uit detentie te voorkomen.

Databronnen zijn gearchiveerde jeugdzorgdossiers, interviews, sociaal-psychiatrische screeningen en delicthistorie zoals geregistreerd door de politie-eenheid Amsterdam-Amstelland.

Het promotie-onderzoek komt voort uit reeds afgeronde onderzoeksprojecten van de afdeling EGZ naar het voorkomen van OGGz-problematiek en nazorg detentie bij Amsterdamse gedetineerden en de voorgeschiedenis van de Amsterdamse Top600. Het promotie-onderzoek is gestart in April 2015 en zal naar verwachting worden afgerond in de tweede helft van 2019.

Looptijd: 2015-2019

All rights reserved

Image credits

Icon image: cover-jeugdige-criminaliteit-29426-170323-fietspad-snorfiets_AN-1467.jpg