Collection (6)

Faculteit der Geesteswetenschappen (UvA)

FGw

De Faculteit der Geesteswetenschappen herbergt niet alleen een waaier van gevestigde en eerbiedwaardige disciplines - zoals vreemde talen, Nederlands, geschiedenis, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en wijsbegeerte - maar ook jonge, pionierende vakgebieden - zoals nieuwe media, digital humanities, conservering en restauratie en nog veel meer.

More information

Bron en meer informatie: Website UvA

Image credits

Icon image: Via google search

Sort on: