Article

Drugsmonitor

De veelheid aan verschillende informatiebronnen rondom aanbod, gebruik van en gezondheidsincidenten rondom genotmiddelen vraagt om meer samenhang in de rapportage, voorkomen van dubbelingen in onderzoek en betere aansluiting van onderzoek met 'het veld'. Daarom zal één samenhangende drugsmonitor opgezet worden waarin alle afzonderlijke monitors een plek krijgen.

Looptijd: doorlopend

All rights reserved