Article

Onderzoek Amsterdamse Zedenzaak

De GGD Amsterdam doet, in samenwerking met het AMC, onderzoek bij kinderen en ouders die betrokken zijn bij de Amsterdamse Zedenzaak. De Amsterdamse Zedenzaak kwam eind 2010 aan het licht. Veel jonge kinderen zijn hierbij slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Er is in de wetenschap nog weinig bekend over de signalen en gevolgen van seksueel misbruik op (zeer) jonge leeftijd. Langlopend wetenschappelijk onderzoek bij kinderen en hun ouders die betrokken zijn bij de Amsterdamse Zedenzaak biedt de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in deze signalen en gevolgen. Het onderzoek kan eraan bijdragen dat in de toekomst vroege herkenning van symptomen plaatsvindt en de zorg aan kinderen en hun ouders wordt verbeterd. Het onderzoek is begin 2013 van start gegaan.

Looptijd: 2012-2025

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eva Verlinden, onderzoeker.

All rights reserved