Article

Jeugdgezondheidsmonitor Amstelland

Met de Jeugdgezondheidsmonitor wordt periodiek de lichamelijke en psychosociale gezondheid van kinderen in de regio Amstelland in kaart gebracht. Nemen bepaalde gezondheidsproblemen af of juist toe? De Jeugdgezondheidsmonitor is gebaseerd op informatie verzameld via papieren of digitale vragenlijsten bij kind en ouder. Daarnaast worden registraties gebruikt uit het digitale kinddossier van de jeugdgezondheidszorg. De Jeugdgezondheidsmonitor geeft inzichten in de gezondheid van kinderen op regionaal, gemeentelijk en schoolniveau. Op basis van de Jeugdgezondheidsmonitor kunnen gemeenten en scholen het jeugdgezondheidsbeleid vorm geven.

Bron: GGD Amsterdam

Looptijd: 2008-2029

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Anouk Wisse, Claudia Verhagen, Hilde Stegeman, Ilona Steenkamer, Leonie van Vuuren en/of Lenette Rietveld, onderzoekers

All rights reserved

Media

Documents