Article

Agenda Sporten en Bewegen 2019-2022

Raad 18/19 december 2019

De agenda Sporten en Bewegen verbindt en verenigt een aantal overkoepelende uitgangspunten die vastgesteld zijn in het sportbeleid 2019-2022, het coalitieakkoord en de Sportvisie 2025. In de agenda Sporten en Bewegen vindt u de uitwerking van deze punten op het gebiedvan sportstimulering. De agenda is tot stand gekomen in directe samenwerking met veel partners in de sport en met de deskundige inbreng vanuit de stadsdelen en de Amsterdamse Sportraad.

Behandeld in de Raad van 18/19 december 2019

Behandeld in de Cie: Zorg, Jeugdzorg en Sport 5 december 2019

Voor meer informatie klik hier

 

Sport en Bos, Bertram Bouthoorn, b.bouthoorn@amsterdam.nl en Judith Paauw, j.paauw@amsterdam.nl

Additional info

Media

Documents