Article

Buurtenquête stadsdeel West 2018

Stadsdeel West wil weten wat er in de buurt speelt, wat bewoners belangrijk vinden, wat er goed gaat en wat er juist beter kan. In opdracht van het stadsdeel heeft OIS een webenquête uitgezet die door circa 3.000 bewoners is ingevuld. De resultaten van de enquête worden gebruikt om de gebiedsagenda 2019 t/m 2022 en de gebiedsplannen voor 2019 te maken. De volgende thema’s zijn met de enquête bevraagd: de ontwikkeling van de buurt; de thema’s die als eerste aangepakt moeten worden; duurzaamheid; autoluwe gebieden; afvalverzameling; gebruik van parken; contacten met buurtbewoners; buurtactiviteiten; overlast en communicatie door stadsdeel West.

All rights reserved

Image credits

Header image: 39748-wittedewith-03-2okt2018-e-v-eis.jpg

Icon image: 39748-wittedewith-03-2okt2018-e-v-eis.jpg

Media

Documents